Kontakt os

Kornum Østergård ApS - Aalborgvej 55 - Kornum - 9670 Løgstør

Torben Kristensen - tk@kornum-farm.dk - +45 20704712

Liza Kristensen - lk@kornum-farm.dk - +45 61740862

På Kornum Østergård arbejder vi kontinuerligt med at udvikle produktionen såvel i stald som på mark under størst mulig hensyntagen til naturen, miljøet og klimabelastning. Planlægning af både markbrug og husdyrproduktion sker gennem brugen af ny viden og implementeres ofte ved brug af tiltag udbudt af Landbrugsstyrelsen. Kornum Østergård investerer f.eks. jævnligt i ny klima- og miljøteknologi. Teknologi der ved brug i den daglige drift er til gavn for en fælles grøn fremtid.

Læs mere her https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da